مرجع مواد شیمیایی ایران
تری اتیلن گلیکول

تری اتیلن گلایکول


تری اتیلن گلایکول (۱و۲-دی (۲-هیدروکسی اتوکسیل) اتان) مایعی شفاف، تقریباً بی رنگ، خنثی و جاذب رطوبت می باشد. با تمام نسبت ها با آب قابل اختلاط است. با متانول، اتانول، پروپانول ها، گلیکول اترهای سبک، استون، بوتیل استات، ایزوبوتیل استات و اتیلن کلرید قابل اختلاط است. کمی با هیدروکربن های آروماتیک مخلوط می شود. با دی اتیل اتر و هیدروکربن های آلیفاتیک غیر قابل اختلاط می باشد. قابلیت جذب رطوبت تری اتیلن گلیکول کمتر از قابلیت جذب رطوبت دی اتیلن گلیکول و اتیلن گلیکول می باشد.

تری اتیلن گلایکول خیلی کمتر از گلیکول های با نقطه جوش پایین، تبخیر می شود و ویسکوزتر می باشد. تری اتیلن گلیکول مصارف متعددی دارد. آن را می توان به جای گلیسیرین به کار برد و خواص فیزیکی آن با گلیسیرین در بسیاری موارد مشابه است.

قدرت حلالیت تری اتیلن گلایکول

تری اتیلن گلایکول، سلولز استرها و بعضی رزین ها را حل می کند.

کاربردهای تری اتیلن گلایکول

الف- تری اتیلن گلیکول صنعتی (تری گلیکول صنعتی)

به علت قابلیت اختلاط همزمان با آب و بسیاری از حلال های آلی و همچنین قدرت انحلال برای سلولز، تری گلیکول صنعتی در محصولات امولسیون و در زمینه های مشابه مصرف می شود. در صنعت لاک که گلیجن به علت ویسکوزیته پایین و فراریت زیاد نمی تواند مصرف شود این گلیکول مزیت دارد، مثلاً به عنوان یک نرم کننده برای چسب های آبی و در جوهر های نشانه گذاری مصرف می شود.

کاربرد تری اتیلن گلایکول در خشک کردن گازها در نوشته هوخست به نام ” خشک کردن گاز طبیعی با اتیلن گلیکول ها” شرح داده شده است.

ب- تری اتیلن گلیکول خالص (تری گلیکول خالص)

تری گلیکول خالص یک تری اتیلن گلیکول بی بو و به خصوص خنثی است با دامنه جوش کم. تری گلیکول خالص بیشتر در صنعت به عنوان یک واسطه در تهیه نرم کننده ها مصرف می شود و خودش نیز می تواند به طور رضایت بخشی به عنوان یک نرم کننده مصرف شود.

اسپری های بخار و آئروسل های دارای تری گلیکول در غلظت های خیلی کم از انتقال امراض عفونی توسط باکتری ها و ویروس های موجود در هوا جلوگیری می کنند. این اسپری ها همچنین سرما خوردگی های معمولی را کاهش می دهند.

ایمنی و خطرات

تری اتیلن گلایکول سمیت کمی داشته و به پوست و پرده های مخاطی صدمه نمی زند.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: