مرجع مواد شیمیایی ایران
کبریت
نوشته شده در:

لطفاً توجه داشته باشید که این آزمایش بسیار خطرناک است و اگر تجهیزات ذکر شده را ندارید، اصلا سراغ آن نروید. همچنین به موارد ایمنی ذکر شده حتما توجه کنید چون عواقب جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. کبریت ها برای آتش گرفتن ۲ مرحله کلی را می پیمایند. مرحله اول کشیدن آن ها به […]

خواندن ادامه مطلب