مرجع مواد شیمیایی ایران
پلی آمید (نایلون)
نوشته شده در:

پلی آمید پر مصرف ترین، پلی هگزامتیلن آدیپامید است که معمولاً به نام نایلون ۶،۶ معروف است. اعداد ۶،۶ نشان می دهد که این پلی آمید از یک دی آمین شش کربنی و یک دی کربوکسیلیک اسید شش کربنی تهیه شده است. دومین پلی آمید پرمصرف پس از نایلون ۶،۶ نایلون ۶ است که از […]

خواندن ادامه مطلب

سیکلوهگزان
نوشته شده در:

خواندن ادامه مطلب