مرجع مواد شیمیایی ایران
رزین اپوکسی
نوشته شده در:

رزین اپوکسی دارای مشخصات بارزی همچون چسبندگی خوب به مواد گوناگون، پایداری عالی در برابر مواد شیمیایی، دما و خوردگی و داشتن خواص خوب الکتریکی و مکانیکی می باشند. مهمترین رزین های اپوکسی بر پایه محصول واکنش اپی کلروهیدرین با بیس فنول A هستند. محصول مایع حاصل بیس اپوکسید واکنش پذیری است که از طریق […]

خواندن ادامه مطلب

فتالیک انیدرید
نوشته شده در:

خواندن ادامه مطلب