مرجع مواد شیمیایی ایران
اتیل استات

حلال اتیل استات


اتیل استات (استیک اسید اتیل استر یا اتیل استیک اسید) مایعی خنثی، بی رنگ با بویی میوه ای، مطبوع و ملایم است. اتیل استات با حلال های آلی معمولی در تمام نسبت ها قابلیت امتزاج دارد. قابلیت انحلال آن در آب در ۲۰ درجه سانتی گراد حداکثر ۷/۷ درصد وزنی می باشد، در حالی که ۳/۳ درصد آب را در همان دما حذب می کند. آزئوتروپ تشکیل شده با آب در ۷۰/۴درجه سانتی گراد می جوشد و دارای ۸/۵ درصد وزنی آب می باشد.

قدرت حلال

اتیل استات یک حلال آلی برای نیتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئید، لاستیک کلردار شده، بعضی رزین های طبیعی و تعدادی رزین های مصنوعی مانند موویلیت (پلی وینیل استاتپلی اکریلات ها، پلی استایرن، الکیدها و همچنین برای نرم کننده ها، چربی ها، پارافین های جامد و روغن ها می باشد.

مخلوطی از اتیل استیک اسید با ۲۰ درصد اتانول حلال خوبی برای سلولز استات می باشد.

اتیل استیک اسید لاستیک، قیر، پلی ایزوبوتیلن، پلی وینیل کاربازل، پلی وینیل کلرید یا رزین های طبیعی مانند شلاک، دامار و کانگوکوپال را حل نمی کند.

کاربردهای اتیل استات

اتیل استات به عنوان یکی از بهترین حلال های با نقطه جوش پایین مورد توجه است زیرا دارای قدرت حلال عالی و سرعت تبخیر مطلوب می باشد. به عنوان یک حلال اولیه در تولید لاک های نیتروسلولز و سلولز استات، چسب ها و مواد پوششی مناسبی برای چرم مصنوعی مورد مصرف واقع می شود.

در تهیه مواد آلی (استرها و مواد دارویی) و به عنوان یک عامل استخراج (استخراج آب از مواد غذایی در خلا) و ماده تمیز کننده (حلال رنگ) مصرف می شود. به علاوه از اتیل استیک اسید به عنوان یک عامل ژل کننده در تولید باروت، به عنوان یک اسانس و عطر در صنعت عطرسازی، به عنوان یک عامل تقلیبی، به عنوان یک کمک کننده در تولید کاغذ نمادار و کاغذ پست نما و به عنوان یک جز از پولیش ها مصرف می شود.

اتیل استات همچنین به عنوان یک حلال برای جز ایزوسیانات از لاک های پلی اورتان مصرف دارد. اتیل استات در صنعت ساختمان در تکنیک تزریق خاک برای تثبیت خاک به عنوان یک پیوند دهنده جهت آب قلیایی، عامل مقاوم کردن شیشه (سیلیکات قلیایی) مصرف می شود.

اتیل استات زمان سخت شدن مخلوط اتیل استات/ آب شیشه را چنان منظم می کند که ممکن است به یک تزریق صمغ مخلوط آب شیشه/ سخت کننده (اتیل استات) در داخل زمین، که باید قوی شود یا آب را خوب نگه دارد برسیم.

این تکنیک در کار ساختمان سازی برای تقویت و تثبیت نمودن، گودال ها، خندق ها و تونل ها بسیار مهم است و نیز نفوذ ناپذیر کردن منابع ذخیره و حمل آب طبقات زیرزمینی به عنوان سخت کننده در چنین سیستم هایی، اتیل استات بر سایر مواد مزیت دارد، یعنی ترکیباتی که در اثر واکنش اتانول و استات قلیایی آزاد شده اند و بی ضرر می باشند.

باید اشاره کرد که این ترکیبات می توانند بر روی اکسیژن محتوی آب زیرزمینی موثر باشند. در هر حال خطر خسارت دائمی وجود ندارد. (تهی کردن اکسیژن محتوی به علت فاسد کردن اتانول و استات قلیایی) امکان تهیه اتیل استات مناسب این کار وجود دارد (اتیل استات BV هوخست).

 

خطرات و ایمنی

ویسکوزیته محلول های نیتروسلولز در اتیل استیک اسید در مقایسه با محلول هایی نظیر در استون یا متیل استات بیشتر می باشد.

مقدار MWC بالای ۴۰۰ppm دلیلی نیست که اتیل استات از نظر فیزیولوژیکی بی ضرر باشد. به علت فشار بخار بالا غلظت زیان آوری در هوا سریعاً به وجود می آید. قرار گرفتن مواد محتوی اتیل استات در هوا می تواند اثر بیهوش کنندگی و حساسیت پوستی و تحریک پرده های مخاطی را سبب شود.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: