مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی سدیم فسفات
 • نام شیمیایی

  • سدیم فسفات

  • Trisodium phosphate

 • مترادف ها
  • تری سدیم فسفات ; فسفات سدیم

  • Sodium phosphate tribasic

 • CAS
  7601-54-9
 • فرمول مولکولی
  Na3PO4
 • جرم مولکولی
  163/94
 • EINECS
  231-509-8
 • ICB Number
  ICB 4227
سدیم فسفات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر کریستالی سفید
 • نقطه ذوب
  1583 °C
 • دانسیته
  2/536 g/cm3
 • حلالیت در آب
  14/5 g/100 mL (25 °C)
 • بازیسیته (pkb)
  2/23
 • شماره CAS
  7601-54-9
 • شماره مرک (Merck)
  14,8662
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • White crystalline powder

 • Preparation products

  Chorionic gonadotrophin-->Ethylenebis(nitrilodimethylene)tetraphosphonic acid-->potassium ω-hydroperfluroheptylate-->triethylene tetraamine hexamethylene phosphoric acid-->polyferric phophat sulfate-->industrial wool-scouring powder-->PERLITE BEADS GRADE 5-->FERRIC PHOSPHATE TETRAHYDRATE-->HEXOKINASE

 • Raw materials

  Sodium fluorosilicate-->Sodium dihydrogenorthophosphate-->phosphoric acid by wet process