مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی تالو آمین اتوکسیلات
 • نام شیمیایی

  • تالو آمین اتوکسیلات

  • Tallow amine ethoxylate

 • مترادف ها
  • Polyethoxylated tallow amine

 • CAS
  61791-26-2
 • فرمول مولکولی
  ---
 • جرم مولکولی
  ---
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5116