مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی سدیم سوربات
 • نام شیمیایی

  • سدیم سوربات

  • Sodium sorbate

 • مترادف ها
  • sodium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate

 • CAS
  7757-81-5
 • فرمول مولکولی
  C6H7NaO2
 • جرم مولکولی
  134/11
 • EINECS
  231-819-3
 • ICB Number
  ICB 5515
 • شماره CAS
  7757-81-5
 • Risk Statements
 • Safety Statements
 • RTECS
  WG2220000
 • Raw materials

  Sorbic acid