مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی سدیم سیلیکات
 • نام شیمیایی

  • سدیم سیلیکات

  • Sodium silicate

 • مترادف ها
  •  سدیم متا سیلیکات ; سیلیکات سدیم ; آب شیشه

  • Sodium metasilicate ; Liquid glass ; Waterglass

 • CAS
  6834-92-0
 • فرمول مولکولی
  Na2SiO3
 • جرم مولکولی
  122/06
 • EINECS
  215-687-4
 • ICB Number
  ICB 4008
سدیم سیلیکات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  1089 °C
 • دانسیته
  2/4 g/cm3
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/52
 • حلالیت در آب
  22/2 g/100 ml (25°C)
 • شماره CAS
  6834-92-0
 • شماره مرک (Merck)
  14,8642
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • Preparation products

  Detergent

 • Raw materials

  Sodium hydroxide-->Sodium silicate