مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی سدیم پارا تولوئن سولفونات
 • نام شیمیایی

  • سدیم پارا تولوئن سولفونات

  • Sodium p-toluenesulfonate

 • مترادف ها
  • Sodium 4-methylbenzenesulfonate ; sodium tosylate ; Natrium-4-methylbenzolsulfonat ; Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, sodium salt (1:1)

 • CAS
  657-84-1
 • فرمول مولکولی
  C7H7NaO3S
 • جرم مولکولی
  194/18
 • EINECS
  211-522-5
 • ICB Number
  ICB 4652
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه اشتعال
  500 °C
 • حلالیت در آب
  محلول در آب
 • شماره CAS
  657-84-1
 • شماره مرک (Merck)
  9533
 • EPA Substance Registry System
 • Chemical Properties
  • white powder

 • Preparation products

  p-Cresol-->((1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one-->crosslinking aent DTF-3