مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی سدیم سیانید
 • نام شیمیایی

  • سدیم سیانید

  • Sodium cyanide

 • مترادف ها
  •  سیانور سدیم ; سیانید سدیم

 • CAS
  143-33-9
 • فرمول مولکولی
  NaCN
 • جرم مولکولی
  49/01
 • EINECS
  205-599-4
 • ICB Number
  ICB 4298
سدیم سیانید
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  563/7 °C
 • نقطه جوش
  1497 °C
 • دانسیته
  1/5955 g/cm3
 • فشار بخار
  1 mm Hg ( 817 °C)
 • دانسیته بخار
  1/7 (vs air)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/452
 • حلالیت در آب
  63/7 g/100 mL (25 °C)
 • شماره CAS
  143-33-9
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  3587243
 • شماره مرک (Merck)
  14,8605
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white crystals

 • General Description
  • سدیم سیانید پودری سفیدرنگ، سمی و محلول در آب که برای تولید رنگدانه ها، آماده سازی حرارتی فلزات و به عنوان استخراج کننده سنگ هایی که دارای طلا و نقره اند، به کار می رود.

  • A clear colorless aqueous solution.

 • Air & Water Reactions
  • Slowly evolves flammable and poisonous hydrogen cyanide gas.

 • Reactivity Profile

  Sodium cyanide is weakly basic. Reacts with acids of all kinds to generate quantities of very poisonous hydrogen cyanide gas. Incompatible with strong oxidizing agents, especially if solution dries out. Gives insoluble products with silver(I), mercury(I) and lead(II) ions that may decompose violently under certain conditions.

 • Preparation products

  2-METHOXY-5-(2'-ETHYLHEXYLOXY)BENZENE-1&-->alpha-Cypermethrin -->METHYL ALPHA-BROMO-2-CHLOROPHENYLACETATE-->3-Methyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)butyronitrile-->DL-4-HYDROXYPHENYLGLYCINE-->3-CHLORO-2-METHYLBENZONITRILE-->3,5-DIMETHOXYPHENYLACETONITRILE-->D-(-)-PANTOLACTONE-->C-(1H-INDOL-5-YL)-METHYLAMINE-->TETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-YLACETYL CHLORIDE-->2-AMINOPHENYLACETIC ACID-->2-Methylsuccinic acid-->5-(4-METHOXYPHENYL)HYDATOIN-->Diethylenetriaminepentaacetic acid-->ZINC CYANIDE-->Tetrahydropyranyl-4-acetic acid-->Methyl 2-chlorophenylacetate-->Cyhalothrin-->2-Amino-2-phenylacetic acid-->2-(4-chlorophenyl)-3-oxovaleronitrile -->Anilinoacetic acid-->5-(2-Methylthioethyl)hydantoin-->Amino-4-methoxyben-zeneacetic acid-->L-Phenylglycine-->4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid)-->3-Pyridylacetic acid-->DL-Benzoin-->1-CYANOCYCLOPENTENE-->1-ETHYL-1-METHYLSUCCINIC ACID-->Methyl benzilate-->METHYL 4-CYANO-3-CYCLOHEXECARBOXYLATE-->Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide-->N,N-Diethylcyanoacetamide-->DL-Mandelic acid-->5'-Deoxyadenosylcobalamin-->Bromobenzyl cyanide-->2,2'-Azodi(2-methylbutyronitrile)-->DL-2-METHYLGLUTAMIC ACID-->1-Naphthyl acetonitrile -->Mandelonitrile

 • Raw materials

  Sodium-->Ammonia-->Acrylonitrile-->HYDROGEN CYANIDE-->Lead monoxide-->Petroleum coke-->Black cyanide-->Generator