مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پروپیلن کربنات
 • نام شیمیایی

  • پروپیلن کربنات

  • Propylene carbonate

 • مترادف ها
  • 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one ; (R,S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one ; Cyclic propylene carbonate ; Carbonic acid propylene ester ; Cyclic 1,2-propylene carbonate ; Propylene glycol cyclic carbonate ; 1,2-Propanediol carbonate ; 4-Methyl-2-oxo-1,3-dioxolane ; Arconate 5000 ; Texacar PC

 • CAS
  108-32-7
 • فرمول مولکولی
  C4H6O3
 • جرم مولکولی
  102/09
 • EINECS
  203-572-1
 • ICB Number
  ICB 3443
پروپیلن کربنات
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب
  -48/8 °C
 • نقطه جوش
  242 °C
 • دانسیته
  1/204
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/4189
 • نقطه اشتعال
  132 °C
 • حلالیت در آب
  محلول در آب
 • شماره CAS
  108-32-7
 • NIST Chemistry Reference
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • colourless liquid

 • Preparation products

  Ammonium chloride -->1,2-Propanediol-->Dimethyl carbonate-->2-Bromo-9,9-dimethylfluorene

 • Raw materials

  Propylene oxide-->1,2-Propanediol-->3-Chloro-1-propanol-->(+)-MENTHYL CHLOROFORMATE