مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پتاسیم فرمات
 • نام شیمیایی

  • پتاسیم فرمات

  • Potassium formate

 • مترادف ها
  •  فرمات پتاسیم

  • Potassium methanoate

 • CAS
  590-29-4
 • فرمول مولکولی
  CHKO2
 • جرم مولکولی
  84/12
 • EINECS
  209-677-9
 • ICB Number
  ICB 4207
پتاسیم فرمات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید رنگ
 • نقطه ذوب
  167/5 °C
 • دانسیته
  1/908 g/cm3
 • حلالیت در آب
  331 g/100 mL (25°C)
 • بازیسیته (pkb)
  10/25
 • شماره CAS
  590-29-4
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  3623272
 • شماره مرک (Merck)
  14,7633
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white crystalline solid

 • Usage
  • It is mainly used for preparation of an aqueous solution filling the well, in foreign country, potassium formate began to be used in drilling and completion fluids in 1990s, it is especially used in high-density drilling and completion fluid system, and achieved good results. Drilling fluid system which formulated with potassium formate has outstanding advantages of strong inhibition, good compatibility, environmental protection, reservoir protection. Field application results shows that potassium formate can inhibite clay water divide .

 • Preparation products

  2,4-Dichlorobenzoic acid-->2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole-->Hydroxyacetone-->4-CHLORO-2-(4-METHOXY-PHENYLAMINO)-BENZOIC ACID