مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پتاسیم بنزوآت
 • نام شیمیایی

  • پتاسیم بنزوآت

  • Potassium benzoate

 • مترادف ها
  •  بنزوآت پتاسیم ; بنزوات پتاسیم

 • CAS
  582-25-2
 • فرمول مولکولی
  C7H5KO2
 • جرم مولکولی
  160/21
 • EINECS
  209-481-3
 • ICB Number
  ICB 4338
پتاسیم بنزوآت
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  >300°C
 • دانسیته
  1/5 g/cm3
 • حلالیت در آب
  73/83 g/100 mL (25 °C)
 • شماره CAS
  582-25-2
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  3719165
 • شماره مرک (Merck)
  14,1091
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • General Description
  • بنزوات پتاسیم نمک پتاسیم اسید بنزوئیک است که در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده غذا استفاده می شود که مانع از رشد مخمر و برخی از باکتری ها می شود.

   غذاهای اسیدی و نوشیدنی هایی مانند آب میوه (اسید سیتریک)، نوشابه های گازدار (اسید کربنیک)، نوشابه های نوشیدنی (اسید فسفریک) و ترشی (سرکه) ممکن است دارای بنزوات پتاسیم باشند.

   بنزوات پتاسیم در بسیاری از آتش بازی ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 • Synthesis
  • یکی از روش های معمول برای تولید بنزوات پتاسیم، اکسیداسیون تولوئن به اسید بنزوئیک است و سپس با هیدروکسید پتاسیم خنثی سازی انجام می شود.

   روش دیگر برای سنتز بنزوات پتاسیم در محیط آزمایشگاه هیدرولیز کردن متیل بنزوات با هیدروکسید پتاسیم است.

 • Preparation products

  Lactofen-->4-(Aminomethyl)benzoic acid

 • Raw materials

  Benzoic acid-->POTASSIUM BICARBONATE