مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پتاسیم استات
 • نام شیمیایی

  • پتاسیم استات

  • Potassium acetate

 • مترادف ها
  • Potassium salt ; E261 ; Discoid ; Disal ; Acetic acid potassium salt (1:1)

 • CAS
  127-08-2
 • فرمول مولکولی
  C2H3KO2
 • جرم مولکولی
  98/14
 • EINECS
  204-822-2
 • ICB Number
  ICB 3705
پتاسيم استات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  292 °C
 • دانسیته
  1/57 g/cm3 at 25 °C(lit.)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/37
 • دمای نگهداری
  دمای اتاق
 • اسیدیته (pka)
  4/76
 • شماره CAS
  127-08-2
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  3595449
 • شماره مرک (Merck)
  14,7605
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • colourless crystals or white powder

 • Preparation products

  Ethyl acetate-->2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-->3,4-Dimethylaniline-->4-Vinylpyridine-->5-Bromoindazole-->5-BROMO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIMIDINE-->Cortisone acetate-->cintofen-->1-Naphthalene acetic acid-->ribonucleic acid for injection-->4-Nitrophenylboronic acid-->5-IODOINDOLE-->4-AMINO-3-METHOXYPHENYLBORONIC ACID, PINACOL ESTER-->(4-OXO-3,4-DIHYDROPHTHALAZIN-1-YL)ACETIC ACID-->Cinnamic acid -->2-(4-BROMOPHENYL)THIOPHENE-->2-Amino-9,9-dimethylfluorene-->Deoxycorticosterone acetate -->FENPICLONIL-->Indole-3-acetic acid-->3,4-(Methylenedioxy)cinnamic acid-->3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-PROPENOYL CHLORIDE-->17,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate-->Allyl acetate-->DNP-->Ethylene glycol diacetate-->2,2'-(1-Methyl-2,6-piperidinediyl)diacetophenon

 • Raw materials

  Acetic acid glacial-->Potassium hydroxide