مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پلی وینیل بوتیرال
 • نام شیمیایی

  • پلی وینیل بوتیرال

  • Polyvinyl butyral

 • مترادف ها
  • Poly[(2-propyl-1,3-dioxane-4,6-diyl)methylene]

 • CAS
  63148-65-2
 • فرمول مولکولی
  (C8H14O2)n
 • جرم مولکولی
  ---
 • EINECS
  272-808-3
 • ICB Number
  ICB 5555
 • شماره CAS
  63148-65-2
 • General Description
  • از ترکیب پلی وینیل الکل ها با بوتیر آلدهید به دست می آیند.

   این رزین ها چسبندگی خوبی بر روی سطوح فلزی، شیشه ای، پلاستیکی، کاغذی، چوبی و پارچه ای دارند. و در صنعت رنگ سازی بیشتر در رنگ های کوره ای استفاده می شوند.