مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پلی سوربات
 • نام شیمیایی

  • پلی سوربات

  • Polysorbate

 • CAS
  ---
 • فرمول مولکولی
  ---
 • جرم مولکولی
  ---
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5455