مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پلی سوربات ۶۰
 • نام شیمیایی

  • پلی سوربات 60

  • Polysorbate 60

 • مترادف ها
  • Tween 60

 • CAS
  9005-67-8
 • فرمول مولکولی
  C64H126O26
 • جرم مولکولی
  1131/9
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5462