مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پلی سوربات ۲۰
 • نام شیمیایی

  • پلی سوربات 20

  • Polysorbate 20

 • مترادف ها
  • Tween 20

 • CAS
  9005-64-5
 • فرمول مولکولی
  C58H114O26
 • جرم مولکولی
  1227/72
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5466
 • نقطه جوش
  >100 °C
 • دانسیته
  1/1 g/cm3
 • شماره CAS
  9005-64-5
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی