مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی پنتوتنیک اسید
 • نام شیمیایی

  • پنتوتنیک اسید

  • Pantothenic acid

 • مترادف ها
  • پانتوتنیک اسید ; ویتامین ب 5

  • vitamin B5 ; 3-[(2R)-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl)amino]propanoic acid

 • CAS
  79-83-4
 • فرمول مولکولی
  C9H17NO5
 • جرم مولکولی
  219/23
 • EINECS
  205-278-9
 • ICB Number
  ICB 5411
پانتوتنیک اسید
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع روغنی زرد رنگ
 • نقطه ذوب
  178-179 °C
 • دانسیته
  1/266 g/cm3
 • حلالیت در آب
  محلول در آب
 • اسیدیته (pka)
  4/41
 • بازیسیته (pkb)
  9/698
 • شماره CAS
  79-83-4
 • Preparation products

  Coenzyme A

 • Raw materials

  D-(+)-Pantothenic acid calcium salt