مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی اکسید نیکل
 • نام شیمیایی

  • اکسید نیکل

  • Nickel(III) oxide

 • مترادف ها
  •  نیکل (III) اکسید

  • Nickel sesquioxide ; nickel trioxide

 • CAS
  1314-06-3
 • فرمول مولکولی
  Ni2O3
 • جرم مولکولی
  156/39
 • EINECS
  234-823-3
 • ICB Number
  ICB 3822
اکسید نیکل
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سیاه رنگ
 • نقطه ذوب
  600 °C
 • دانسیته
  4/84 g/cm3
 • شماره CAS
  1314-06-3
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی