مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی نیاسین
 • نام شیمیایی

  • نیاسین

  • Niacin

 • مترادف ها
  • نیکوتینیک اسید ; ویتامین ب 3

  • Pyridine-3-carboxylic acid ; Nicotinic acid ; Bionic ; Vitamin B3

 • CAS
  59-67-6
 • فرمول مولکولی
  C 6NH 5O 2
 • جرم مولکولی
  123/11
 • EINECS
  200-441-0
 • ICB Number
  ICB 5407
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر کریستالی سفید
 • نقطه ذوب
  236-239 °C
 • دانسیته
  1/473 g/cm3
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/493
 • دمای نگهداری
  0-6 °C
 • حلالیت در آب
  1-5 g/100 mL at 17 ºC
 • ممان دوقطبی
  0/127 D
 • شماره CAS
  59-67-6
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  109591
 • شماره مرک (Merck)
  14,6525
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • White powder

 • General Description
  • Odorless white crystalline powder with a feebly acid taste. pH (saturated aqueous solution) 2.7. pH (1.3% solution) 3-3.5.

 • Air & Water Reactions
  • Water soluble.

 • Reactivity Profile

  Nicotinic acid is incompatible with strong oxidizers. Nicotinic acid is also incompatible with sodium nitrite.

 • Fire Hazard

  Flash point data for Nicotinic acid are not available; however, Nicotinic acid is probably combustible.

 • Preparation products

  Dimethyl sulfate-->Metanilic acid-->Anthraquinone-->1-Amino anthraquinone-->5-Aminonicotinic acid-->Nicotinamide-->2-CHLOROPYRIDINE-3,4-DICARBOXYLIC ACID-->ETHYL LINOLEATE-->3-Acetylpyridine-->Fluazifop-P-butyl-->2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide-->FURFURYL ALCOHOL RESIN-->6-CYANONICOTINIC ACID-->5-BROMO-3-FORMYLPYRIDINE-->2-Chloro-5-chloromethylpyridine-->3,3'-DIPICOLYLAMINE-->2-Amino-1,4-benzenedisulfonic acid-->(5-BROMO-PYRIDIN-3-YL)-METHANOL-->SODIUM NICOTINATE-->Dichlorosulfophenyl-3-methylpyrazolone-->NICOTINYL CHLORIDE HYDROCHLORIDE-->N,N-DIETHYLNICOTINAMIDE-->N-Benzylniacin

 • Raw materials

  Sodium hydroxide-->Nitric acid-->Potassium permanganate-->Manganese dioxide-->Cupric sulfate-->4-Chlorobenzaldehyde-->Activated carbon,decolor-->3-Cyanopyridine-->3-Picoline-->Ozone-->Nicotinamide-->6-Hydroxyquinoline-->Ammonium ferric citrate-->SODIUM NICOTINATE-->L-Nicotine-->Vanadium catalyst