مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی منگنز کربنات
 • نام شیمیایی

  • منگنز کربنات

  • Manganese carbonate

 • مترادف ها
  •  کربنات منگنز

  • Manganese(II) carbonate

 • CAS
  598-62-9
 • فرمول مولکولی
  MnCO3
 • جرم مولکولی
  114/95
 • EINECS
  209-942-9
 • ICB Number
  ICB 3439
منگنز کربنات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر کرم - صورتی
 • نقطه ذوب
  350°C (dec.)
 • دانسیته
  3/12 g/mL at 25 °C(lit.)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/597 (20 °C, 589 nm)
 • شماره CAS
  598-62-9
 • شماره مرک (Merck)
  14,5726
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • Brown powder

 • Preparation products

  Manganese dioxide-->Manganese-->Mancozeb-->Manganous dihydrogen phosphate-->Manganese nitrate-->LITHIUM MANGANESE OXIDE-->Electrolytic manganese bioxide-->Manganese chloride-->LITHIUM MANGANITE-->Manganese chloride tetrahydrate-->MANGANESE(II) HYPOPHOSPHITE MONOHYDRATE-->Dodecyl aldehyde-->Manganese(II) citrate

 • Raw materials

  Sulfuric acid -->Ammonia-->SULFURIC ACID-->Manganese dioxide-->Ammonium bicarbonate-->HYDROGEN SULFIDE-->Manganese(II) sulfate hydrate-->Manganese-->Manganese sulphate-->MANGANESE (II) OXIDE