مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی عصاره مالت
  • نام شیمیایی

    • عصاره مالت

    • Barley malt extract

  • ICB Number
    ICB 5342