مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی منیزیم هیدروکسید
 • نام شیمیایی

  • منیزیم هیدروکسید

  • Magnesium hydroxide

 • مترادف ها
  • شیر منیزی ; هیدروکسید منیزیم

  • Milk of magnesia

 • CAS
  1309-42-8
 • فرمول مولکولی
  Mg(OH)2
 • جرم مولکولی
  58/327
 • EINECS
  215-170-3
 • ICB Number
  ICB 149
 • شکل و حالت فیزیکی
  جامد سفید رنگ
 • نقطه ذوب
  350 °C
 • دانسیته
  2/37 g/cm3
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/559
 • نقطه اشتعال
  نمی سوزد °C
 • حلالیت در آب
  11/7 mg/L
 • بازیسیته (pkb)
  2/6
 • شماره CAS
  1309-42-8
 • شماره مرک (Merck)
  14,5670
 • NIST Chemistry Reference
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • odourless white powder

 • Usage
  • Anti acid

 • Preparation products

  Potassium carbonate-->Magnesium oxide-->Calcium chloride hexahydrate-->Calcium chloride dihydrate-->Calcium lactate-->Magnesium fluorosilicate-->Magnesium carbonate basic-->Magnesium fluosilicate-->Magnesium bromide-->Magnesium hydroxide,activated-->MAGNESIUM L-GLUTAMATE TETRAHYDRATE-->Magnesium peroxide-->MAGNESIUMHUMATE-->Magnesium bromide hexahydrate-->magnesium oxide whisker:magnesia whisker-->basic magnesium sulfate whiskei

 • Raw materials

  Sodium carbonate-->Magnesium sulfate-->CARBON DIOXIDE-->Magnesium oxide-->Magnesium sulfate-->Magnesium carbonate-->Coke (coal) -->BITTERN