مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی لیتیم استئارات
 • نام شیمیایی

  • لیتیم استئارات

  • Lithium stearate

 • مترادف ها
  • استئارات لیتیم

  • Lithium octadecanoate

 • CAS
  4485-12-5
 • فرمول مولکولی
  C18H35LiO2
 • جرم مولکولی
  290/42
 • EINECS
  224-772-5
 • ICB Number
  ICB 4404
لیتیم استئارات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  220 °C
 • شماره CAS
  4485-12-5
 • EPA Substance Registry System
 • Risk Statements
 • Safety Statements
 • RTECS
  WI4370000
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white powder

 • General Description
  • لیتیم استئارات یک جامد بلورین سفید است که توسط واکنش هیدروکسید لیتیم و اسید استئاریک تهیه می شود که در مواد آرایشی، پلاستیک ها و گریس ها و به عنوان بازدارنده خوردگی در نفت استفاده می شود.