مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی آهن (III) سولفید
 • نام شیمیایی

  • آهن (III) سولفید

  • Iron(III) sulfide

 • مترادف ها
  •  سولفید آهن (III)

  • Iron sesquisulfide ; Ferric sulfide ; Diiron trisulfide

 • CAS
  12063-27-3
 • فرمول مولکولی
  Fe2S3
 • جرم مولکولی
  207/90
 • ICB Number
  ICB 3667
سولفيد آهن (III)