مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی اسید هگزا فلورو زیرکونیک
 • نام شیمیایی

  • اسید هگزا فلورو زیرکونیک

  • Hexafluorozirconic acid

 • مترادف ها
  • هگزا فلوروزیرکونیک اسید

  • Fluorozirconic Acid ; fluorozirconic

 • CAS
  12021-95-3
 • فرمول مولکولی
  F6H2Zr
 • جرم مولکولی
  207/23
 • EINECS
  234-666-0
 • ICB Number
  ICB 3249
اسید هگزا فلورو زیرکونیک
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع سبز روشن
 • دانسیته
  1/512 g/mL at 25 °C
 • شماره CAS
  12021-95-3
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • light green liquid

 • Usage
  • Mainly used in manufacturing of optical glass and fluozirconate