مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی گلوکونیک اسید
 • نام شیمیایی

  • گلوکونیک اسید

  • Gluconic acid

 • مترادف ها
  •  اسید گلوکونیک 

  • Dextronic acid

 • CAS
  526-95-4
 • فرمول مولکولی
  C6H12O7
 • جرم مولکولی
  196/16
 • EINECS
  208-401-4
 • ICB Number
  ICB 3321
گلوکونیک اسید
 • شکل و حالت فیزیکی
  محلول شفاف زرد متمایل به قهوه ای
 • نقطه ذوب
  15 °C
 • نقطه جوش
  102 °C
 • دانسیته
  1/23 g/cm3
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/4161
 • دمای نگهداری
  دمای اتاق
 • شماره CAS
  526-95-4
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  1726055
 • شماره مرک (Merck)
  14,4456
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • clear yellow to brownish-yellow solution

 • Preparation products

  L(+)-Ascorbic acid-->delta-Gluconolactone-->COPPER (II) GLUCONATE, MIN. 98-->Sodium erythorbate-->FERROUS GLUCONATE DIHYDRATE-->Sodium gluconate -->Zinc gluconate-->D-Isoascorbic acid-->D-Gluconic acid copper(II) salt-->Manganese gluconate-->Potassium gluconate-->Ferrous gluconate