مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تترا سدیم
 • نام شیمیایی

  • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید تترا سدیم

  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate

 • مترادف ها
  • EDTA 4Na

 • CAS
  10378-23-1
 • فرمول مولکولی
  C10H16N2Na4O10
 • جرم مولکولی
  416/23
 • EINECS
  208-924-8
 • ICB Number
  ICB 4636
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر کریستالی سفید
 • نقطه ذوب
  >300 °C
 • دانسیته
  0/77 g/cm3
 • دمای نگهداری
  دمای اتاق
 • شماره CAS
  10378-23-1
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white crystals or powder

 • Raw materials

  Ethylenediaminetetraacetic acid