مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی دی سدیم پیروفسفات
 • نام شیمیایی

  • دی سدیم پیروفسفات

  • Disodium pyrophosphate

 • مترادف ها
  • سدیم اسید پیروفسفات ; دی سدیم دی هیدروژن دی فسفات

  • Disodium dihydrogen diphosphate ; Diphosphoric acid ; Sodium acid pyrophosphate ; SAPP

 • CAS
  7758-16-9
 • فرمول مولکولی
  Na2H2P2O7
 • جرم مولکولی
  221/94
 • EINECS
  231-835-0
 • ICB Number
  ICB 5332
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • دانسیته
  2/31 g/cm3
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/4645 (hexahydrate)
 • حلالیت در آب
  11/9 g/100 mL (20 °C)
 • شماره CAS
  7758-16-9
 • شماره مرک (Merck)
  13,8643
 • Hazard Codes
 • Risk Statements
 • Safety Statements
 • RTECS
  UX6475000
 • Chemical Properties
  • white powder

 • Preparation products

  Sodium trimetaphosphate -->Maddrell's salt for food

 • Raw materials

  Sodium carbonate-->Phosphorous acid-->Sodium dihydrogenorthophosphate