مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی ستیل الکل
 • نام شیمیایی

  • ستیل الکل

  • Cetyl alcohol

 • مترادف ها
  •  Hexadecan-1-ol ; Cetanol ; Ethal ; Ethol ; Hexadecanol ; Hexadecyl alcohol ; Palmityl alcohol

 • CAS
  36653-82-4
 • فرمول مولکولی
  C16H34O
 • جرم مولکولی
  242/45
 • EINECS
  253-149-0
 • ICB Number
  ICB 3053
ستیل الکل
 • شکل و حالت فیزیکی
  کریستال سفید
 • نقطه ذوب
  49/3 °C
 • نقطه جوش
  344 °C
 • دانسیته
  0/811 g/cm3
 • فشار بخار
  <0/01 mm Hg ( 43 °C)
 • دانسیته بخار
  8/34 (vs air)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/4283 (79 °C)
 • نقطه اشتعال
  170 °C
 • دمای نگهداری
  2-8 °C
 • حلالیت در آب
  نامحلول
 • ویسکوزیته
  53 cp
 • اسیدیته (pka)
  16/20
 • شماره CAS
  36653-82-4
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  1748475
 • شماره مرک (Merck)
  14,2028
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white solid

 • Preparation products

  Hexadecyl trimethyl ammonium bromide-->1-Bromohexadecane-->STEARYL TARTRATE-->Miltefosine-->1-IODOHEXADECANE-->1-Chlorohexadecane-->CETYL LACTATE

 • Raw materials

  Sodium hydroxide-->Sodium borohydride-->Detergent-->Palmitoyl chloride-->CETYL PALMITATE