مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی روغن کرچک اتوکسیلات
 • نام شیمیایی

  • روغن کرچک اتوکسیلات

  • Castor Oil Ethoxylate

 • مترادف ها
  • Cremophor EL

 • CAS
  61791-12-6
 • فرمول مولکولی
  ---
 • جرم مولکولی
  ---
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5070
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع شفاف زرد روشن
 • دانسیته
  1/05 g/mL at 20 °C
 • شماره CAS
  61791-12-6
 • EPA Substance Registry System
 • RTECS
  GO5661000
 • Preparation products

  pesticide emulsifier 0203B-->pesticide emulsifier 0206-->Pesticide emulsifier 0207-->Pesticide emulsifier S-118-->pesticide emulsifier 0208-->pesticide emulsifier 0206B-->pesticide emulsifier 0205

 • Raw materials

  Hydrogen peroxide-->Castor oil-->castor oil polyoxyethylene (90) ether