مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی فسفات کادمیم
 • نام شیمیایی

  • فسفات کادمیم

  • Cadmium Phosphate

 • مترادف ها
  •  کادمیم فسفات

  • cadmium(2+);diphosphate

 • CAS
  13477-17-3
 • فرمول مولکولی
  Cd3(PO4)2
 • جرم مولکولی
  527/18
 • EINECS
  236-764-9
 • ICB Number
  ICB 4238
فسفات کادمیم