مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی کلرید بیسموت
 • نام شیمیایی

  • کلرید بیسموت

  • Bismuth chloride

 • مترادف ها
  •  بیسموت کلرید

  • Bismuth trichloride ; Trichlorobismuth ; Trichlorobismuthine ; Bismuth(III) chloride

 • CAS
  7787-60-2
 • فرمول مولکولی
  BiCl3
 • جرم مولکولی
  315/34
 • EINECS
  232-123-2
 • ICB Number
  ICB 3934
کلرید بیسموت
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • نقطه ذوب
  230-232 °C
 • نقطه جوش
  447 °C
 • دانسیته
  4/75 g/cm3
 • حلالیت در آب
  در آب تجزیه می شود
 • شماره CAS
  7787-60-2
 • شماره مرک (Merck)
  14,1262
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • White crystal and crystalline powder

 • Preparation products

  CHLOROETHANE-->4-METHYL-2-OXO-2 H-CHROMENE-7-CARBALDEHYDE-->7-BROMOMETHYL-4-METHYL-CHROMEN-2-ONE-->4,7-DIMETHYLCOUMARIN