مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی آمونیوم فسفات
 • نام شیمیایی

  • آمونیوم فسفات

  • Ammonium phosphate

 • مترادف ها
  •  تری آمونیوم فسفات ; فسفات آمونیوم

  • triammonium phosphate

 • CAS
  10361-65-6
 • فرمول مولکولی
  (NH4)3PO4
 • جرم مولکولی
  203/13
 • EINECS
  233-793-9
 • ICB Number
  ICB 4257
آمونیوم فسفات
 • شکل و حالت فیزیکی
  پودر سفید
 • حلالیت در آب
  58 g/100 mL (25 °C)
 • شماره CAS
  10361-65-6
 • Preparation products

  Mixed and compound fertilizer-->Compound fertilizer of potassium sulfate-->Cyanuramide cladding ammonium polyphosphate

 • Raw materials

  Ammonium hydroxide-->Ammonia-->Phosphorous acid-->Diammonium hydrogenphosphate-->TRI-AMMONIUM ORTHOPHOSPHATE