مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی آمونیوم آلژینات
 • نام شیمیایی

  • آمونیوم آلژینات

  • Ammonium Alginate

 • CAS
  9005-34-9
 • فرمول مولکولی
  C13H16N3NaO4S
 • جرم مولکولی
  333/33
 • EINECS
  ---
 • ICB Number
  ICB 5513
 • شماره CAS
  9005-34-9
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • Raw materials

  4-Aminoantipyrine-->1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one -->N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)formamide