مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی استیک اسید
 • نام شیمیایی

  • استیک اسید

  • Acetic acid

 • مترادف ها
  • اتانوئیک اسید ; اسید استیک ; متان کربوکسیلیک اسید ; جوهر انگور ; جوهر سرکه

  • Ethanoic acid ; Acetic acid glacial ; Vinegar (when dilute) ; Hydrogen acetate ; Methanecarboxylic acid

 • CAS
  64-19-7
 • فرمول مولکولی
  C2H4O2
 • جرم مولکولی
  60/05
 • EINECS
  232-236-7
 • ICB Number
  ICB 3254
اسید استیک
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب
  16-17 °C
 • نقطه جوش
  117-118 °C
 • دانسیته
  1/049 g/mL at 25 °C(lit.)
 • فشار بخار
  11/4 mm Hg ( 20 °C)
 • دانسیته بخار
  2/07 (vs air)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/371
 • نقطه اشتعال
  104 °F
 • دمای نگهداری
  دمای اتاق
 • حلالیت در آب
  محلول در آب
 • ویسکوزیته
  1/22 mPa.s
 • ممان دوقطبی
  1/74
 • اسیدیته (pka)
  4/76
 • شماره CAS
  64-19-7
 • شماره مرک (Merck)
  14,55
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • Clear colorless liquid

 • General Description
  • اسید استیک مایعی بی رنگ، دارای طعم و مزه متمایز و بوی تند است. به طور عمده به عنوان پیش ماده برای تهیه پلی وینیل استات و سلولز استات استفاده می شود.

   اسید استیک به عنوان یک اسید ضعیف طبقه بندی شده است، اما اسید استیک غلیظ خورنده است و می تواند به پوست آسیب برساند.

   اسید استیک بعد از اسید فرمیک دومین و ساده ترین اسید کربوکسیلیک است. اسید استیک شامل یک گروه متیل متصل به یک گروه کربوکسیل است.

   اسید استیک یک حلال شیمیایی مهم است که در تولید سلولز استات برای فیلم های عکاسی، پلی وینیل استات برای چسب چوب و الیاف و پارچه های مصنوعی استفاده می شود. در خانوارها اسید استیک رقیق شده اغلب در مواد پاک کننده استفاده می شود. در صنایع غذایی اسید استیک به عنوان یک تنظیم کننده اسیدیته و به عنوان یک مکمل غذایی استفاده می شود.

   سرکه بیشتر اسید استیک رقیق است که اغلب توسط تخمیر و سپس اکسیداسیون اتانول تولید می شود.

  • A colorless aqueous solution. Smells like vinegar. Density 8.8 lb / gal. Corrosive to metals and tissue.

 • Air & Water Reactions
  • Dilution with water releases some heat.

 • Reactivity Profile

  ACETIC ACID, [AQUEOUS SOLUTION] reacts exothermically with chemical bases. Subject to oxidation (with heating) by strong oxidizing agents. Dissolution in water moderates the chemical reactivity of acetic acid, A 5% solution of acetic acid is ordinary vinegar. Acetic acid forms explosive mixtures with p-xylene and air (Shraer, B.I. 1970. Khim. Prom. 46(10):747-750.).

 • Usage
  • Acetic acid is used as table vinegar, as preservative and as an intermediate in the chemical industry, e.g. acetate fibers, acetates, acetonitrile, pharmaceuticals, fragrances, softening agents, dyes (indigo) etc. Product Data Sheet

 • Health Hazard

  TOXIC; inhalation, ingestion or skin contact with material may cause severe injury or death. Contact with molten substance may cause severe burns to skin and eyes. Avoid any skin contact. Effects of contact or inhalation may be delayed. Fire may produce irritating, corrosive and/or toxic gases. Runoff from fire control or dilution water may be corrosive and/or toxic and cause pollution.

 • Fire Hazard

  Combustible material: may burn but does not ignite readily. When heated, vapors may form explosive mixtures with air: indoors, outdoors and sewers explosion hazards. Contact with metals may evolve flammable hydrogen gas. Containers may explode when heated. Runoff may pollute waterways. Substance may be transported in a molten form.

 • Preparation products

  Hydroxy silicone oil emulsion-->Dye-fixing agent G-->1H-INDAZOL-7-AMINE-->5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid-->4-BROMOPHENYLUREA-->3-Amino-4-bromopyrazole-->3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid-->2,3-Dimethylpyridine-N-oxide-->N-(6-CHLORO-3-NITROPYRIDIN-2-YL)ACETAMIDE-->Ethyltriphenylphosphonium acetate-->2-ACETYLAMINO-5-BROMO-6-METHYLPYRIDINE-->ISOQUINOLINE N-OXIDE-->2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine-->ETHYLENEDIAMINE DIACETATE-->Zirconium acetate-->Chromic acetate-->γ-L-glutamyl-1-naphthylamide-->6-NITROPIPERONAL-->Levothyroxine sodium -->DL-GLYCERALDEHYDE-->METHYL-(3-PHENYL-PROPYL)-AMINE-->6-Nitroindazole-->3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)indoline-2-on-->2-BROMO-2'-HYDROXYACETOPHENONE-->ALLOXAN MONOHYDRATE-->4-CHLORO-3-METHYL-1H-PYRAZOLE-->7-Nitroindazole-->5-BROMO-2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE-->3,5-Dibromosalicylic acid-->4,5-Dichloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride-->2-Bromocinnamaldehyde-->4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL THIOCYANATE-->10-Nitroanthrone-->Ethyl trichloroacetate-->1,3-Dithiane-->Cellulose diacetate plastifier-->4-(1H-PYRROL-1-YL)BENZOIC ACID-->(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate-->Benzopinacole-->4-BROMOCATECHOL

 • Raw materials

  Etanol-->Methanol-->Nitrogen-->Iodomethane-->Oxygen-->Activated carbon-->CARBON MONOXIDE-->Potassium dichromate-->(3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-methoxy-1-methylethoxy)-4-phenyl-2-azetidinone-->PETROLEUM ETHER-->PASSION FLOWER OIL-->Acetylene-->Acetaldehyde-->MERCURY-->N-BUTANE-->Cobalt acetate-->(2S)-1-(3-Acetylthio-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline-->5-(Acetamido)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide-->MANGANESE(II) ACETATE-->Mixed acid