مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی دی متوکسی پروپان
 • نام شیمیایی

  • دی متوکسی پروپان

  • 2,2-Dimethoxypropane

 • مترادف ها
  • acetone dimethyl acetal

 • CAS
  77-76-9
 • فرمول مولکولی
  C5H12O2
 • جرم مولکولی
  104/15
 • EINECS
  201-056-0
 • ICB Number
  ICB 4806
 • شکل و حالت فیزیکی
  مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب
  -47 °C
 • نقطه جوش
  83 °C
 • دانسیته
  0/847 g/mL at 25 °C(lit.)
 • فشار بخار
  60 mm Hg ( 15/8 °C)
 • دانسیته بخار
  3/59 (vs air)
 • نقطه اشتعال
  12 °F
 • حلالیت در آب
  18 g/100 mL (25 ºC)
 • شماره CAS
  77-76-9
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  635678
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • colourless liquid

 • Preparation products

  Doxifluridine-->SUCCINAMIC ACID