مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی ۲- اتیل هگزانول اتوکسیلات
 • نام شیمیایی

  • 2- اتیل هگزانول اتوکسیلات

  • 2-Ethylhexanol Ethoxylate

 • CAS
  26468-86-0
 • فرمول مولکولی
  C24H50O9
 • جرم مولکولی
  482/64
 • EINECS
  216-323-7
 • ICB Number
  ICB 5069