مرجع مواد شیمیایی ایران
اطلاعات عمومی ۶,۱- هگزان دی ال
 • نام شیمیایی

  • 6,1- هگزان دی ال

  • 1,6-Hexanediol

 • مترادف ها
  • Hexane-1,6-diol ; Hexamethylene glycol ; 1,6-Dihydroxyhexane ; 1,6-Hexylene glycol ; Hexamethylenediol ; HDO

 • CAS
  629-11-8
 • فرمول مولکولی
  C6H14O2
 • جرم مولکولی
  118/17
 • EINECS
  211-074-0
 • ICB Number
  ICB 4833
 • شکل و حالت فیزیکی
  پرک سفید رنگ
 • نقطه ذوب
  38-42 °C
 • نقطه جوش
  208 °C
 • دانسیته
  0/96 g/cm3
 • فشار بخار
  0/53 mm Hg ( 20 °C)
 • ضریب شکست (n20/D­­)
  1/457
 • نقطه اشتعال
  215 °F
 • دمای نگهداری
  2-8 °C
 • حلالیت در آب
  500 g/L
 • شماره CAS
  629-11-8
 • شماره ثبت تجاری (RBN)
  1633461
 • شماره مرک (Merck)
  14,4690
 • NIST Chemistry Reference
 • EPA Substance Registry System
 • مراجع MSDS
 • ارائه دهنده
  زبان
 • انگلیسی
 • انگلیسی
 • Chemical Properties
  • white waxy flakes

 • Preparation products

  Polyurethane foams-->Polyester resin paint-->Tetramethrin-->HEXAMETHONIUM BROMIDE-->rich_d_transallethrin-->Disperse Red 91

 • Raw materials

  Diethyl oxalate-->Dimethyl phthalate-->Copper chromite