مرجع مواد شیمیایی ایران
ایمنی در آزمایشگاه

نگهداری مواد شیمیایی مواد شیمیایی هرگز نباید روی میزها یا زیر هود انباشته شوند، بلکه باید همواره به جای خود به روی قفسه هایی محکم بازگردانده شوند؛ مواد شیمیایی ناسازگار باید از هم جدا شوند. ظروف سنگین و بطری های حاوی مواد خطرناک باید هر چه سریع تر به انبار اصلی مطمئن خود که در […]

خواندن ادامه مطلب

ایمنی در آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه های شیمی با وجود خطرهای بالقوه موجود، لزوماً مکان های خطرناکی نیستند، به شرط آن که کارکنان آن برخی نکات ابتدایی را رعایت کنند و رفتاری معقول و هوشیار داشته باشند. در آزمایشگاه شیمی کار هر چه باشد، تعیین سرپرست برای آن الزامی است. البته، رعایت احتیاط و ایمنی، مسئولیت هر شخصی است که […]

خواندن ادامه مطلب

بوتیل الکل
نوشته شده در:

بوتیل الکل (بوتانول ، بوتانول نرمال) مایعی بی رنگ، خنثی با بوی ملایم الکلی می باشد. بوتیل الکل عملاً با تمام نسبت ها با حلال های آلی امتزاج پذیر است. بوتیل الکل بیشتر از ۱۹/۷% وزنی آب را در ۲۰ درجه سانتی گراد حل نمی کند. آب در این دما ۷/۴% وزنی از بوتانول را […]

خواندن ادامه مطلب

تری اتیلن گلیکول
نوشته شده در:

تری اتیلن گلایکول (۱و۲-دی (۲-هیدروکسی اتوکسیل) اتان) مایعی شفاف، تقریباً بی رنگ، خنثی و جاذب رطوبت می باشد. با تمام نسبت ها با آب قابل اختلاط است. با متانول، اتانول، پروپانول ها، گلیکول اترهای سبک، استون، بوتیل استات، ایزوبوتیل استات و اتیلن کلرید قابل اختلاط است. کمی با هیدروکربن های آروماتیک مخلوط می شود. با […]

خواندن ادامه مطلب

ایزوبوتانول
نوشته شده در:

ایزوبوتیل الکل (ایزوبوتانول) الکل نوع اول، مایعی بی رنگ، خنثی با بویی همانند بوتانول نرمال می باشد. ایزوبوتیل الکل با اکثر حلال های آلی عملاً با هر نسبتی قابل امتزاج است. تا ۱۶% وزنی آب را در ۲۰ درجه سانتی گراد جذب می کند، در حالی که قابلیت انحلال آن در آب در این دما […]

خواندن ادامه مطلب

دی اتیلن گلیکول
نوشته شده در:

دی اتیلن گلایکول (دی اتیلن هیدروکسی، ۲،۲- دی هیدروکسی دی اتیل اتر) مایعی بی رنگ، شفاف، جاذب رطوبت، خنثی با بوی مشخص ضعیف و مزه شیرین می باشد. به هر نسبتی با آب قابل امتزاج است. در برخی خواص، دی اتیلن گلیکول به اتیلن گلیکول شباهت دارد. نقطه انجماد آب را به همان حدودی که […]

خواندن ادامه مطلب

اتیل استات
نوشته شده در:

اتیل استات (استیک اسید اتیل استر یا اتیل استیک اسید) مایعی خنثی، بی رنگ با بویی میوه ای، مطبوع و ملایم است. اتیل استات با حلال های آلی معمولی در تمام نسبت ها قابلیت امتزاج دارد. قابلیت انحلال آن در آب در ۲۰ درجه سانتی گراد حداکثر ۷/۷ درصد وزنی می باشد، در حالی که […]

خواندن ادامه مطلب

منو اتیلن گلیکول
نوشته شده در:

مونو اتیلن گلیکول مایعی نمگیر با ویسکوزیته کم، خنثی، بی رنگ و روشن با بوی مشخصه ضعیف و مزه شیرین می باشد. مونو اتیلن گلیکول به هر نسبتی با آب قابل امتزاج است. مخلوطی از آن با آب در حجم های مساوی تا حداکثر ۳۵- درجه سانتی گراد روشن باقی می ماند. مونو اتیلن گلیکول […]

خواندن ادامه مطلب

استیک انیدرید
نوشته شده در:

انیدرید استیک که اغلب به طور خلاصه به صورت Ac2O نمایش داده می شود. مایعی بی رنگ، متحرک، با بویی نافذ و بسیار شبیه به استیک اسید می باشد. کاربردهای انیدرید استیک مصرف صنعتی عمده آن برای واکنش های استیل دار کردن (وارد کردن رادیکال استیل در یک مولکول آلی) می باشد. در آزمایشگاه کاربرد […]

خواندن ادامه مطلب

اتانول
نوشته شده در:

اتیل الکل (اتانول یا الکل اتیلیک) مشخصاً به عنوان ماده شیمیایی آلی اکسیژن دار معرفی شده است. به علت ترکیب همانندی از خواص به عنوان حلال، گندزدا، ضدیخ، سوخت، عامل کاهنده فعالیت بدن و به ویژه به دلیل نقش چند جانبه آن به عنوان واسطه برای تهیه مواد شیمیایی دیگر به کار می رود. اتیل […]

خواندن ادامه مطلب