مرجع مواد شیمیایی ایران
صابون مایع

تهیه صابون مایع


از ترکیب سود با چربی ها صابون جامد به دست می آید، ولی از ترکیب پتاس با چربی ها صابون مایع حاصل می شود.
دقت کنید پتاس بسیار خورنده است، احتیاط کنید تا با پوست بدن شما تماس پیدا نکند. الکل بسیار آتش گیر است کاملاً مراقب
باشید و از عینک محافظ آزمایشگاهی استفاده کنید.

وسایل و مواد لازم
۱- سه پایه و توری
۲- چراغ الکلی یا گازی
۳- بشر ۲۵۰ میل یلیتری
۴- همزن
۵- ترازوی آزمایشگاهی با دقّت یک گرم
۶- عینک محافظ آزمایشگاهی
۷- لوله آزمایش
۸- پتاسیم هیدروکسید
۹- روغن مایع گیاهی
۱۰- کاغذ اندازه گیری pH
۱۱- ورق ژلاتین
۱۲- الکل صنعتی

مقدار ۲۰ میلی لیتر آب مقطر را در یک بشر بریزید و مقدار ۴/۵ گرم پتاس خشک را پس از توزین به آن بیفزایید و هم
بزنید تا کاملاً حل شود. در یک بشر دیگر مقدار ۵ گرم روغن مایع بریزید و هر دو بشر را روی چراغ تا نقطه جوش حرارت
دهید. به محض جوش آمدن، آ نها را از روی چراغ بردارید و محلول پتاس را کم کم به روغن اضافه کنید و مرتباً هم بزنید.
سپس، مقدار ۲۰ میلی لیتر الکل به آن اضافه کنید و محلول را مجدداً با شعله کم حرارت بدهید و هم بزنید تا محلولی ژله
مانند حاصل شود. پس از آن، بشر را از روی چراغ بردارید و با احتیاط مقدار ۲۰ میلی لیتر دیگر الکل به آن اضافه کنید و دوباره
روی چراغ بگذارید و هم بزنید تا محلول یکنواخت به دست آید. سپس آن را از روی چراغ بردارید و به مدت یک روز با درِ
بسته به حال خود بگذارید. صابون مایع در بالای محلول جمع می شود. آن را جدا کنید و در یک شیشه در دارِ تمیز بریزید.
یک ورق ژلاتین را در محلولی از ۵ میلی لیتر الکل و ۲۰ میلی لیتر آب حل کنید و آن را به محتوای شیشه در دار اضافه و
به خوبی مخلوط کنید. صابون مایع آماده مصرف است.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: