مرجع مواد شیمیایی ایران
شامپوی موی سر

تهیه شامپوی موی سر


ماده اصلی و پاک کننده در شامپوها، تری اتانول آمین لوریل سولفات است. این ماده به صورت محلول ۴۸ درصد با رنگ
کهربایی عرضه می شود. با افزایش آب، مواد خوشبو کننده، مواد تکمیلی مانند نرم کننده ها، رنگ های بهداشتی یا خوراکی و
ویتامین های گوناگون مخصوص پوست و موی سر، به تری اتانول آمین لوریل سولفات می توان شامپوهای مختلفی با خواص
متفاوت تولید نمود.

وسایل و مواد لازم
۱- بشر
۲- همزن
۳- تری اتانول آمین لوریل سولفات
۴- ماده خوشبو
-۵ کاغذ اندازه گیری pH

مقدار ۴۰ میلی لیتر آب مقطر را در بشر بریزید و مقدار ۱۰ میلی لیتر تری اتانول آمین لوریل سولفات به آن اضافه کنید
و به آرامی هم بزنید تا کاملاً حل شود و نهایتاً چند قطره ماده خوش بو کننده به محلول اضافه کنید. به این ترتیب یک شامپوی
مناسب و ساده تهیه کرده اید.

مرجع مواد شیمیایی ایران

نوشته شده در: